Mvvm

Hva er forskjellen mellom MVC og MVVM
HOVEDFORSKJELL I MVC er kontrolleren inngangspunktet til applikasjonen, mens i MVVM er utsikten inngangspunktet til applikasjonen. MVC-modellkomponent...
Forskjellen mellom MVVM og MVP
Forskjeller til MVP. MVVM bruker databinding og er derfor en mer hendelsesdrevet arkitektur. MVP har vanligvis en til en kartlegging mellom presentatø...
Forskjellen mellom MVC og MVVM
HOVEDFORSKJELL I MVC er kontrolleren inngangspunktet til applikasjonen, mens i MVVM er utsikten inngangspunktet til applikasjonen. MVC-modellkomponent...
Forskjellen mellom MVC og MVP
MVP er en forkortelse av Model-View-Presenter. MVC er en forkortelse av Model-View-Controller, mens MVVM står for Model-View-ViewModel.Hva er forskjel...