Oomycetes

Hva er forskjellen mellom Oomycetes og Zygomycetes
Hovedforskjellen mellom Oomycetes og Zygomycetes er at Oomycetes produserer gametangia differensiert til antheridia og oogonia som et resultat av den ...