Ossifikasjon

Forskjellen mellom endokondral ossifisering og intramembran ossifikasjon
Endokondral ossifikasjon er metoden for å danne et bein gjennom et brusk-mellomprodukt mens intramembranøs ossifisering direkte danner beinet på mesen...