Radio

radiobølger er elektromagnetiske bølger beskriver hvordan radiobølger er forskjellige fra lydbølger
Radiobølger. ... Lyd- og radiobølger er imidlertid helt forskjellige fenomener. Lyd skaper trykkvariasjoner (bølger) i materie, for eksempel luft elle...
hvilken type kringkasting bruker radiobølger
De brukes i standard radio- og fjernsynssendinger, kortbølgeradio, navigering og lufttrafikkontroll, mobiltelefoni og til og med fjernstyrte leker. (F...
Forskjellen mellom AM og FM
Forskjellen er i hvordan bærebølgen moduleres eller endres. Med AM-radio varieres signalets amplitude, eller den totale styrken, for å innlemme lydinf...
Forskjellen mellom RF og mikrobølgeovn
Både RF og mikrobølgeovn brukes til å representere frekvensområder i det elektromagnetiske spekteret. Begge brukes til mange lignende så vel som forsk...
Forskjellen mellom normal og radioutgave i musikk
Hva er en radioversjon av en sang?Hva er forskjellen mellom radioredigering og original?Hva betyr radioredigering på Spotify?Hvor lang tid må en sang ...
Forskjellen mellom ADF og VOR
ADF vs VOR: ADF er en forkortelse for Automatic Direction Finder vs VOR står for Very High-Frequency (VHF) Omni-directional Radio Range. Flynavigasjon...
Forskjellen mellom HD-radio og satellittradio
Hovedforskjellen mellom HD-radio og satellittradio er kringkastingsteknologien hver bruker. Satellittradio bruker satellitter til å overføre innhold. ...
Forskjellen mellom BTS og node B
Hva er forskjellen mellom BTS og Node B? BTS kobles til BSC via Abis-grensesnitt mens NodeB kobles til RNC via IuB-grensesnitt. ... Node B utfører mer...
Forskjellen mellom radiobølger og mikrobølger
Radiobølger har bølgelengder på 1 m opp. Frekvensen på 1 m er 300 MHz. Mikrobølger har bølgelengder på 1 mm (millimeter) til 1 m. Frekvensen på 1 mm e...