Plyndringstokt

RAID 1 vs. RAID 5
RAID 5. RAID 1 er en enkel speilkonfigurasjon der to (eller flere) fysiske disker lagrer de samme dataene, og gir dermed redundans og feiltoleranse. R...
RAID 0 vs. RAID 1
При RAID 0 дисковое пространство используется на 100%, as как используются all доступные диски. Экономичное решение для двух дисков с высокой защитой ...
Hva er forskjellen mellom SATA og RAID
Hovedforskjellen mellom SATA og RAID er at SATA tillater tilkobling og overføring av data fra en lagringsenhet til en datamaskin, mens RAID tillater l...
RAID 5 vs. RAID 10
Hvilken er bedre RAID 5 eller RAID 10?Hvorfor anbefales ikke RAID 5?Er RAID 5 trygt nok?Hvor mange disker som kan mislykkes i en RAID 10?Er RAID 5 bes...
raid 6 vs raid 10
Hvilken er bedre RAID 6 eller RAID 10?Hvor mange stasjoner kan du miste i en RAID 6?Hvor trygt er RAID 6?Hvilken RAID er tryggest?Hvorfor RAID 10 er b...
raid kalkulator
Hvordan beregnes RAID?Hvor mange stasjoner trenger jeg for RAID 10?Hvilken RAID er best?Er RAID 5 trygt nok?Hvorfor anbefales ikke RAID 5?Hvorfor er R...
raid 6 vs raid 10 ytelse
RAID 6 kan takle to diskfeil samtidig uten å påvirke serverens oppetid. Hvorvidt RAID 10 kan takle to eller flere diskfeil samtidig, avhenger imidlert...
raid 5 ytelse
RAID 5 Performance RAID 5 er den mest grunnleggende av de moderne paritets RAID-nivåene. ... Dette betyr at en RAID 5-matrise må lese dataene, lese pa...
Forskjellen mellom RAID5 og RAID10
Den største forskjellen mellom RAID 5 og RAID 10 er hvordan den bygger om diskene. RAID 10 leser bare det overlevende speilet og lagrer kopien på den ...