Realisme

likheter og forskjeller mellom realisme og naturalisme
1) Realismen søkte å være en trofast fremstilling av livet, mens naturalismen var mer som en "fortvilelseskronikk". På en måte gikk naturismen fra rea...
Forskjellen mellom realisme og neo-realisme
Den mest betydningsfulle forskjellen er mellom klassisk realisme, som legger vekt på menneskelige og innenlandske faktorer, og neorealisme, som unders...