Avstå

Hva er Refrain i poesi
I poesi er et refrain et ord, en linje eller en setning som gjentas innenfor linjene eller strofene i selve diktet. ... byrden - den vanligste formen ...
Forskjellen mellom refrain og kor
Den gjentas gjennom hele sangen, og melodien og lyrikken varierer sjelden. "Et refrain er," en gjentatt linje eller musikalsk setning som binder en sa...