Stige

Forskjellen mellom Rise og Raise
Rise er intransitivt verb og tar ikke et objekt. Hva dette betyr er at du bruker verbet stige når noe beveger seg oppover av seg selv. ... Raise er de...
Forskjellen mellom Raise og Raze
Ordet raise er oftere brukt som verb som betyr "å løfte eller flytte til en høyere posisjon eller et nivå" eller "for å øke mengden, nivået eller styr...
Forskjellen mellom Rise and Raise
Rise er intransitivt verb og tar ikke et objekt. Hva dette betyr er at du bruker verbet stige når noe beveger seg oppover av seg selv. ... Raise er de...