Solvens

Forskjellen mellom likviditet og solvens
Solvens refererer til et foretaks evne til å oppfylle sine langsiktige økonomiske forpliktelser. Likviditet refererer til foretakets evne til å betale...