I ettertid

Forskjellen mellom konsekvens og etterfølgende
Vi bruker "følgelig" for å diskutere årsaken til at noe fant sted. Vi bruker "deretter" for å diskutere rekkefølgen hendelsene fant sted i.Hvordan bru...