Torsjon

torsjonsstangmoment
Dreiemomentet som påføres torsjonsstangen ved å vri på rattet manuelt er normalt under 10Nm. Hvis sikkerhetsfaktoren er 1,5, er Tmax = 10Nm × 1,5 = 15...